Asynja, KBVP/SIRM, 6158

Bild från Krister Blidsell´s samling. Fotograf okänd.
Bild från Kalmar läns museum.
Basfakta:
  • Svensk signal: KBVP/SIRM
  • Svenskt reg. nr: 6158
  • Längd: 28,52 meter
  • Bredd: 7,27 meter
  • Djupgående: 3,18 meter
  • Dräktighet: 119 nettoregisterton
  • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1919
Byggd på AB Saltviks Slip i Saltvik, Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Johan Emil Waldemar för Rederi AB Margareta i Oskarshamn. Huvudredare blev den verkställande direktören Paco Harald Lagerström. Byggnadskostnaden för fartyget var 126.000 kronor. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 31/7 1919.

1921-10-13
Köps för 17.000 kronor från Rederi AB Margareta´s konkursbo av ett partrederi med tre deltagare i Väddö och med skepparen Martin Olsson i Kämpersvik som huvudredare. Hemort Väddö.

1932-04-26
Skepparen Gustaf Adolf Andersson i Grundsund köper för 11.500 kronor ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Grundsund. Den nye ägaren installerar motor i fartyget och namnändrar det till “Gunell“.

1932-08-11
Ägaren skänker som gåva en andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Huvudredare och hemort kvarstår som tidigare.

1946-10-28
Fartyget köps för 54.000 kronor av Rederi AB Henny i Stockholm. Huvudredare blev skeppsmäklare Peter Persson, Stockholm. Ny hemort blir Stockholm.

1948-05-11
Fartyget sälj till Compania Maritima Gunell S.A. Panama för 100.000 kronor och utgår ur svenskt register.
Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.