Kajsa, KDBH/SJAW, 6007

Basfakta:
 • Dansk signal: OZMV
 • Svensk signal: KDBH/SJAW
 • Svenskt reg. nr: 6007
 • Längd: 22,85 meter
 • Bredd: 6,70 meter
 • Djupgående: 2,55 meter
 • Dräktighet:
  • 1918: 76,04 registerton
  • 1920: 82,38 registerton
  • 1925: 70,74 registerton
 • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1918
Byggd vid AB Saltviks Slip i Saltvik, Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Johan Emil Waldemar för Rederi AB Margareta i Oskarshamn där verkställande direktören Harald Paco Lagerström var huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 3/7 1918.

1920-03-23
Ett partrederi med trettionio deltagare i Barsebäckshamn köper fartyget, då upplagt i Karlshamn, för 60.000 kronor och utser skepparen Olof Henrik Wickman till huvudredare. Hemort blir Barsebäckshamn.

1923-02-21
Efter förändringar i rederiet utses stationsinspektor Bernhard F. Johansson till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1926-02-18
Fartyget har på Kalmar slipvarv försetts med en Skandia hjälpmaskin på 55 Hk. Ägare/redare samt huvudredare och hemmahamn som tidigare.

1927-02-20
Till ny huvudredare utses grosshandlaren Oscar Hansson i Löddeköpinge. Inga övriga ändringar.

1929-01-27
Som ny huvudredare för fartyget utses skeppsmäklaren Axel Jacobsson i Landskrona. Inga övriga ändringar.

1933-04-10
Fartyget köps för 11.000 kronor av J. E. Nordin & Co AB i Stockholm och med verkställande direktören Johan Edvard Nordin som huvudredare. Ny hemort blir Stockholm.

1942-10-29
Fartyget säljs för 45.000 kronor till kapten A. Th. Diekman i Stege, Danmark. Fartyget utgår därmed ur svenskt register. Den nya ägaren namnändrar fartyget till “Viben“.

1944-12-??
Såld till Carl B. Olsen, Skt. Annæ Plads 26, København.
Saknas i Danmarks skibslister från och med 1946.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Danmarks skibslister
 4. http://www.jmarcussen.dk