Valkyr, JMHP, 3913

Basfakta:
 • Svens signal: JMHP
 • Svenskt reg. nr: 3913
 • Längd: 39,99 meter
 • Bredd: 9,06 meter
 • Djupgående: 3,73 meter
 • Dräktighet:
  • 1901: 308,18 registerton
 • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1901
Byggd på Figeholms skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Karl Julius Rockström för ett partrederi på orten med fem deltagare och som huvudredare utsågs Karl Julius Rockström. Hemmahamn blev Figeholm.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 20/7 1901.

1904-10-31
Rederiet utser till ny huvudredare nämndemannen Johan Anton Svensson. I övrigt inga ändringar.

1906-02-23
Efter att tidigare huvudredaren avlidit utsåg lantbrukaren Gustaf Konrad Johansson till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1915-11-11
Fartyget köps av ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn och med Paco Harald Lagerström som utsedd huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1916-10-02
Rederi AB Margareta i Oskarshamn köper nu fartyget för 120.000 kronor. Någon huvudredare har inte angivits, tre personer hade rätt att teckna för firman. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1916-11-21
Sjökapten Carl Fritiof Julius Forsgren i Göteborg köper ensam fartyget för 130.000 kronor. Ny hemort Göteborg.

1916-12-01
Fartyget transfereras till Rederi AB Carlfors i Göteborg utan någon ersättning för tidigare ägaren. Någon huvudredare ej angiven. Hemort som tidigare.

1918-10-15
Fartyget säljs, under utrikes resa, till köpmannen Percy Lundwall i Göteborg för 235.000 kronor. Lundwall blir huvudredare och hemort kvarstår.

1919-05-20
På resa Setubal mot Göteborg med styckegods strandade fartyget vid Margate Sand på Englands östkust. Efter besiktning då fartyget låg strandat vid Minnis Bay, Birchington blev det kondemnerat och utdömt som fullständigt vrak.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat