Rederi AB Orion

Historik:

Rederiets bolagsordning antogs 28/3 1898 och till ett aktiekapital på 108000 kronor och kan utgöra lägst 100000 och högst 300000 kronor fördelade på aktier á 500 kronor.
Till första ordförande och verkställande direktör valdes Olof Wingren.
Styrelsens säte var Oskarshamn.

Rederiets ändamål angavs vara:

“att inköpa eller bygga lämpliga ångare för idkande af fraktfart på närmare eller aflägsna farvatten.”.

Vid rederiets ordinarie bolagsstämma i Oskarshamn 8/5 1918 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation och som likvidator utsågs konsul Olof Wingren.
Den 31/5 1919 upplöstes bolaget.

Källor:
  1. Patent- och registreringsverket
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1903-15CairoÅngfartyg
1900-13MercuriusÅngfartyg
1908-15OrionÅngfartyg
1898-1916SeatonÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat