Mercurius, JLPB, 3709

Basfakta:
 • Engelsk signal: HJQD
 • Engelskt reg. nr.: 60141
 • Svensk signal: JLPB
 • Svenskt reg. nr.: 3709
 • Längd: 82,70 meter
 • Bredd: 10,20 meter
 • Djup: 7,79 meter
 • Dräktighet:
  • 1900: 1393,37 registerton
  • 1903: 1402,36 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1868
Byggt i Glasgow av London & Glasgow Co och troligen med namnet Ganges.

1874
Fartyget registrerat under namnet Ganges och tillhörande J. A. Dunkerly Mecantile Steamship Co Ltd i Hull. Registrering före 1874 hittas inte i Lloyds Register.

1875
Fartyget tillhör nu Mercantile Steamship Co Ltd i London.

1899
Shell Transport & Trading Co Ltd i London är nu ny registrerad ägare.

1900
Enligt Lloyds ägdes fartyget av Soc. Com. Italiana de Nav. i Genua. Det finns även en notering att fartyg tidigare sjunkit. Fartygets namn anges till Mercurius.

1900-06-29
Fartyget köps för 64.100 kronor på exekutiv auktion i februari 1900 i Göteborg efter att det tagits i mät för en skuld. De nya ägarna är Rederi AB Orion i Oskarshamn med vice konsuln Olof Wingren som huvudredare. Nya hemorten blir Oskarshamn.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1913-03-03
Enligt meddelande från Generalkonsulatet i London så har fartyget sålts i Preston till brittisk köpare för att skrotas.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Lloyds Register