Rederi AB Mercurius

Historik:

Bolaget tecknades 10/2 1927 med ett aktiekapital på 50.000 kronor fördelade på aktier á 1.000 kronor.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 och högst 150.000 kronor.
Firman tecknas, förutom av styrelsen av direktören Karl Elis Berggren i Oskarshamn och Hans Arvid Örn i Påskallavik var för sig.

Bolagets ändamål var att:
“ driva skeppsrederi och därmed sammanhängande rörelse”

Rederiets bolagsordning antogs 10/2 1927 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 23/2 1927 med organisationsnummer 25.639.

1931 avgår Karl Elis Berggren ur styrelsen.

19/12 1933 beslutade rederiet att bolaget skall ha sitt säte i Stockholm, vilket infördes i registret 5/1 1934.

I och med att rederiets säte blir Stockholm 1934, så visas ingen historik för företaget efter detta.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:

Notera att enbart de fartyg som tillhörde rederiet under den tid som rederiets säte var i Påskallavik (1927-33) är redovisade.

ÅrNamnFartygstyp
1930-34GötaÅngfartyg
1927-39MercurÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat