Ångfartygs AB Ariel

Historik:

Bolaget tecknades 15/2 1902 med ett aktiekapital på 131500 kronor fördelade på aktier á 500 kronor.
Aktiekapitalet skall utgöra minst 75.000 och högst 225.000 kronor
Till första ordförande och verkställande direktör valdes kronolänsman Josef Valentin Malmberg. Styrelsens säte var Oskarshamn.


Bolagets verksamhet anger att:.
“bolaget har till ändamål att inköpa eller bygga ångfartyg för fraktfart på närmare eller aflägsnare farvatten”

Rederiets bolagsordning antogs 15/2 1902 och rederiet intogs i aktiebolagsregistret 28/7 1902 med organisationsnummer 4784.

10/9 1913 intogs i bolagsregistret att man utsett v. konsuln Olof Wingren till ny verkställande direktör.

Vid bolagsstämman 8/5 1918 beslutade man att bolaget skulle träda i likvidation och till likvidator utsågs dåvarande verkställande direktören v. konsuln Olof Wingren.

Företaget upplöstes 1919-06-23.

Källor:
  1. Patent och Registreringsverket.
Fartygsinnehav:
ÅrNamnFartygstyp
1902-16ArielÅngfartyg
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat