Sofia, HVDC, 748

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv.
Basfakta:
  • Norsk signal: KDGM
  • Svensk signal: HVDC
  • Svenskt reg. nr.: 748
  • Längd: 34,5 meter
  • Bredd: 7,92 meter
  • Djup: 3,6 meter
  • Dräktighet: 243,56 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1890
Byggd på Figeholms skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handlaren på orten, Gustaf Wilhelm Hammarberg som även blir huvudredare. Fartygets hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 27/5 1890.

1891-04-13
Ett partrederi på Orust köpte fartyget för 45.000 kronor och utsåg sjökaptenen Carl Julius Ödman som huvudredare. Fartyget hemort blev Stora Grönskhult i Skaftö socken på Orust.

1908-03-19
Rederi A/S Sofia i Drammen är nu nya ägare. och hemort blir Drammen. Fartyget utgår ur Svenskt register.

1912-04-06
Återköps till Sverige av Holmström & Co i Torekov. Återinför i Svenskt register med den tidigare signalen och registreringsnummer.

1912-04-25
Ägarna säljer fartyget vidare till ett partrederi i Kivik med handlaren Ernst Beckman som huvudredare. Ny hemort blir Kivik.
Interimscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1915-10-21
Enligt dokument i Certifikatet säljer ägarna fartyget till A/S Seilselskabet Wera i Danmark. Fartyget saknas i Danska källor varför fartygets senare ägare och slutligt öde ej kan beskrivas.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
  2. kulturnav.org