Emanuel, HNPC, 348

Basfakta:
 • Svensk signal: HNPC
 • Svenskt reg. nr.: 348
 • Längd: 69,10 fot
 • Bredd: 21,02 fot
 • Djup: 9,35 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 31,83 svåra läster
  • 1857: 33,84 svåra läster
  • 1866: 22,5 nyläster
  • 1875: 64,45 registerton
  • 1885: 62 registerton
  • 1895: 57,3 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Fartyget byggs som slup på varv i Västervik av skeppsbyggmästaren C. F. Berglund för handlaren C. D. Schagerström i Västervik. Han är ensam ägare och även huvudredare. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat 9/6 1856.

1857-04-17
Ett partrederi i Brunnby socken i Skåne köper fartyget och utser skepparen Truls Nilsson i Flundrarp som huvudredare. Hemort troligen Flundrarp.

1866-02-05
Ett partrederi i Råå är för 8.750 Riksdaler Riksmynt nya ägare till fartyget och utser skepparen Janne Nilsson i Råå till ny huvudredare. Hemort Råå.

1877-04-10
Efter förändringar i rederiet utses skepparen Nils Svensson Björk i Råå till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1890-11-06
För 2.000 kronor sälj fartyget till ett partrederi i Oskarshamn med handlaren Carl Hilmer Palmqvist i Oskarshamn som huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1896-02-08
Huvudredaren Carl Hilmer Palmqvist köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort som tidigare.

1896-04-08
Ett partrederi i Figeholm med handlaren Sven August Ljungstedt som huvudredare köper fartyget för 4.300 kronor. Hemmahamn blir Figeholm.

1903-02-10
Efter att huvudredaren avlidit utser rederiet handlaren Nils Johan Petersson i Figeholm till ny huvudredare. Hemort oförändrad.

1909-02-27
Huvudredaren Nils Johan Petersson köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1916-04-26
Fartyget säljs för 8.000 kronor till Trävaru AB Efraim Jennes i Figeholm. Någon huvudredare är ej angiven. Hemort Figeholm kvarstår.

1918-03-05
Skepparen Axel Martin Loman i Oskarshamn köper ensam fartyget för 15.000 kronor och blir då även huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1920-04-01
Ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Mauritz Verner Andreas Wahlborg i Oskarshamn som huvudredare är för 15.000 kronor nya ägare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1920-06-02
Under resa Oskarshamn-Stockholm med ved sprang fartyget läck och havererade ca 8 ‘ syd Landsort. Besättningen räddades av den danske ångare Elsborg men väl ombord på ångaren avled en man. Besättningen landsattes i Dalarö.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sjöförklaring