Adolf

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 54 fot
 • Bredd: 17,23 fot
 • Djup: 7,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1865: 20,12 svåra läster eller 11,59 nyläster
  • 1866: 11,5 nyläster eller 38,39 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1865
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi i staden. Thorén blev även huvudredare och fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 9/5 1865.

1867-08-19
Firman L. J. Björkegren & Co i Simrishamn köper fartyget och huvudredare blir grosshandlaren och firmans ägare Johan Daniel Björkegren. Fartygets nya hemort blir Simrishamn.

1875
Fartyget troligen förolyckat under året.
Offentlig auktion av vraket efter Simrishamnsskonerten Adolf hölls 6/11. Sannolikt rätt fartyg då mönstringar efter 1875 saknas i Simrishamns sjömanshus.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Ystads Tidning 1875-11-02