Ingeborg (b 1848)

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 64,70 fot
  • Bredd: 22,70 fot
  • Djupgående: 7,50 fot
  • Dräktighet:
    • 1848: 34,12 svåra läster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1848
Byggd på Vifsta varv utanför Sundsvall av skeppsbyggmästaren E. A. Hägglund för varvets egen räkning. Huvudredare var konsuln F. O. Bergström. Hemort troligen Sundvall.
Första fribrev utfärdat 30/4 1852.

1855-06-06
Ett partrederi i Figeholm med handlaren Mauritz Wijkman som huvudredare blir fartygets nya ägare. Hemort Figeholm.

Fartygets slutliga öde ej känt. Ytterligare fribrev saknas. Sista kända byte av befälhavare från 1860. Mönstringsliggare kring 1860 för Oskarshamn, Västervik och Kalmar sjömanshus saknar information.

Har du uppgifter som du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev