Charlotta

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 81,5 fot
 • Bredd: 23,55 fot
 • Djupgående: 11,0 fot
 • Dräktighet:
  • 1842: 70,6 svåra läster
  • 1843: 69,73 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1842
Byggd i Lilla Saltvik i Döderhult av skeppsbyggmästaren J. P. Hallström för ett partrederi med handlaren Johan Peter Grandin i Kalmar som huvudredare. Hemort förmodligen Kalmar.
Första fribrev utfärdat 1842-08-05.

1846-10-13
Fartyget köps av Otto Wilhelm Dannström i Stockholm. Som ensam ägare var han även huvudredare. Ny hemort Stockholm.

1849-10-15
Handelsbokhållaren Olof Bergman O’son i Stockholm köper nu fartyget och blir dess huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1854-01-27
Under resa från Lissabon mot Stockholm med last strandade fartyget i närheten av Rörö. Besättningen räddades men fartyget ansågs bli vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Malmö Nya Handels- Och Sjöfartstidning 1854-01-31.