Amanda, HTVD/SHQU, 357

Basfakta:
 • Svensk signal: HTVD/SHQU
 • Svenskt reg. nr: 357
 • Längd: 24,78 meter
 • Bredd: 6,28 meter
 • Djupgående: 2,57 meter
 • Dräktighet:
  • 1889: 90,71 registerton
  • 1894: 83,64 registerton
  • 1931: 75,27 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1889
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med elva deltagare i Brantevik och med skepparen Tufve Ingvarsson i Brantevik som huvudredare. Fartygets hemort blev Brantevik.
Första fribrev utfärdat 27/11 1889.

1900-05-18
Fartyget köps av skepparen Robert Pettersson i Figeholm som då även blir huvudredare. Fartygets hemort blir Figeholm.

1919-06-03
Ett partrederi på Blidö med tjugofem deltagare köper fartyget för 25.000 kronor och där styrmannen Carl Johan Titus Österman, Gransäter på Blidö är utsedd till huvudredare. Fartygets hemort blir Blidö.

1923-05-05
Rederiet utser till ny huvudredare Hjalmar Ernfrid Söderman i Norröra, Blidö. Hemort som tidigare.

1928-04-25
Rederiet säljer fartyget för 5.500 kronor till huvudredaren Hjalmar Ernfrid Söderman som med detta blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort som tidigare.

1932-02-03
Huvudredare meddelar Kommerskollegium att fartyget försetts med en hjälpmaskin på 40 hk och blivit ommätt till 75,27 registerton.

1941-05-29
Ett partrederi med två deltagare på Hönö och med köpmannen Albert Konstantin Andersson som huvudredare köper fartyget för 7.400 kronor. Fartygets nya hemort blir Hönö.

1941-07-29
Fartyget säljs till ett partrederi med tre deltagare i Kragerö i Norge för 18.000 kronor och avförs från Svenskt register.

Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista