George, JBTK, 658

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv.
Basfakta:
  • Tysk signal: MCWF
  • Svensk signal: JBTK
  • Svenskt reg. nr.: 658
  • Längd: 33,43 meter
  • Bredd: 7,57 meter
  • Djup: 4,27 meter
  • Dräktighet: 280,15 registerton
  • Riggning/typ: brigg
Historik:

1874
Byggd vid varv i Rostock av skeppsbyggmästaren O. Ludevig. Vid försäljningen till Sverige var fartygets namn Dr Witte.

1893-07-24
Inköpt för 13.400 mark till Sverige och namnändrad till George av ett partrederi i Påskallavik med handlaren Nils Lorentz Callerström som huvudredare. Hemort Påskallavik.
Interimscertifikat utfärdat av Svenska och Norska Generalkonsulatet i Lübeck vid datum ovan.
Ordinarie Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 17/8 1893.

1895-03-25
Strandade och blev totalt vrak vid Rösund väster om Öckerö under resa S:t Ybes – Helsingborg med en last av salt. Besättningen räddades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Oskarshamnstidningen 1895-03-30