George, JBTK, 658

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv.
Basfakta:
 • Tysk signal: MCWF
 • Svensk signal: JBTK
 • Svenskt reg. nr.: 658
 • Längd: 33,43 meter
 • Bredd: 7,57 meter
 • Djup: 4,27 meter
 • Dräktighet:
  • 1893: 280,15 registerton
  • 1894: 270,34 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1874
Byggd vid varv i Rostock av skeppsbyggmästaren O. Ludevig. Vid försäljningen till Sverige var fartygets namn Dr Witte.

1893-07-24
Inköpt för 13.400 mark till Sverige och namnändrad till George av ett partrederi i Påskallavik med handlaren Nils Lorentz Callerström som huvudredare. Hemort Påskallavik.
Interimscertifikat utfärdat av Svenska och Norska Generalkonsulatet i Lübeck vid datum ovan.
Ordinarie Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 17/8 1893.

1895-03-25
Strandade och blev totalt vrak vid Rösund väster om Öckerö under resa S:t Ybes – Helsingborg med en last av salt. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1895-03-30