Josefina, JCFB, 764

Basfakta:
 • Svensk signal: JCFB
 • Svenskt reg. nr.: 764
 • Längd: 65,25 fot
 • Bredd: 22,80 fot
 • Djup: 8,56 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 31 svåra läster
  • 1866: 38,49 svåra läster eller 22,17 nyläster
  • 1869: 23 nyläster
  • 1889: 71,76 registerton
  • 1895: 63,14 ton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

Fartyget är byggt i Roslagen okänt år och plats.

1857
Fartyget förbyggs i Figeholm av skeppsbyggmästare Nils Nilsson för ett partrederi på orten med handlaren Börje Pettersson som huvudredare. Hemort Figeholm.

1861-04-30
Ett partrederi med brukspatronen Jonas Tillberg i Falsterbo, Hjorted som huvudredare. Hemort troligen Hjorted.

1866-05-31
Jonas Tillberg köper samltiga andelar i fartyget samt låter skeppsbyggmästaren A. P. Andersson förbygga fartyget i Blankaholm. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Hjorted.

1879-05-13
Fartyget skrivs in i Söderköpings sjömanshus fartygsregister med nr 112. Det redas/ägs av en J. P. Sjögren och är hemmahörande i Gryt.

I Sveriges skeppslista för 1891 är fartyget hemmahörande i Sankt Anna och har en Björklund som huvudredare.
Ingen information som styrker detta finns i Söderköpings sjömanshus register.
Fribrev saknas efter 1866.

1893-11-28
Nationalitets- och registreringscertifikat anger att skepparen Karl Victor Eklund i Tyrislöt, Sankt Anna är ensam ägare och huvudredare. Hemort Sankt Anna.

1900
Ägaren meddelar Kommerskollegium 31/1 1900 att fartyget slopats

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista