Hoppet, HNDQ, 640

Basfakta:
 • Svensk signal: HNDQ
 • Svenskt reg. nr.: 640
 • Längd: 64,30 fot
 • Bredd: 19,75 fot
 • Djup: 8,15 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 60,48 ton
  • 1882: 57,89 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1873
Byggd i Kaskö i Finland. Historik före försäljningen till Sverige ej känd.

1876-06-16
Ett partrederi på Rådmansö köper in fartyget till Sverige och till huvudredare utses hemmansägaren Carl Erik Eriksson, Rådmansö vilket även blir fartygets hemort.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1887
Enligt Sveriges skeppslista för året så är en A. V. Jansson på Rådmansö huvudredare. Fribrev saknas. Hemort Rådmansö.

1891
Redas och ägs enligt Sveriges skeppslista för året av J. F. Andersson i Västervik. Även här saknas fribrev. Hemort Västervik.

1893-07-31
Förre ägaren säljer fartyget till Carl Axel Johansson i Västervik som blir ensam ägare och huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1895-05-10
Fartyget säljs till skepparen Per Jacob Rundqvist i Harnäs, Misterhult och som ensam ägare blir han även huvudredare. Fartygets nya hemort blir Harnäs.

1895-10-19
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Huvudredare och hemort kvarstår.

1900-06-02
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget slopats och blivit förändrat till pråm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista