Emelie (b 1860)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 83,30 fot
 • Bredd: 22,54 fot
 • Djupgående: 8,23 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 55,39 svåra läster eller 31,91 nyläster
  • 1861: 47,71 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1860
Byggd på varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handlaren Johan Ludvig Rosén i Mönsterås och som ensam ägare även var huvudredare. Fartygets hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 29/8 1860.

1868
Fartyget sålt till Danmark enligt den 1/9 1868 återlämnat fribrev nr 158 1860.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarie.