Alfred, HBNK, 607

Basfakta:
 • Svensk signal: HBNK
 • Svenskt reg. nr: 607
 • Längd: 80,2 fot (24,49 meter)
 • Bredd: 22 fot (6 meter)
 • Djupgående: 9,25 fot (2,75 meter)
 • Dräktighet:
  • 1867: 30,5 nyläster eller 97,03 registerton
  • 1875: 87,56 ton
  • 1900: 79,99 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1867
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för handlaren Erland August Maurin i Oskarshamn som även var huvudredare. Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 10/5 1867.

1868-02-18
Ett partrederi med sex deltagare och med huvudredaren sjökapten Reinhold Olsson i Råå köper fartyget. Hemort blir Råå.

1872-03-11
Efter ändringar i rederiet utses skepparen P. Olsson till huvudredare. Inga övriga ändringar.

1873-02-14
Rederiet utser en ny huvudredare i sjökapten Nils Olsson från Råå. Inga andra ändringar.

1893-07-04
Skepparen Sven Jonasson i Råå köper ensam fartyget och blir då även dess huvudredare. Hemort fortfarande Råå.

1906-04-25
Fartyget köps för 560 kronor på offentlig auktion av skeppsbyggmästaren Nils Andersson i Helsingborg och blir även huvudredare. Ny hemort blir Helsingborg.

1907-10-07
Fartyget säljs till Västerviks Varvs AB i Västervik som förändrar fartyget till pråm.

1907-10-31
Pråmen säljs nu till handlaren Johan Eneqvist i Stockholm. Pråmens hemort blir Stockholm.
Med detta avföres fartyget ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat