Carolina

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 74,50 fot
 • Bredd: 20,50 fot
 • Djupgående: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 43,5 svåra läster
  • 1865: 20,05 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O. Nordström för ett partrederi med skepparen Johan Gustaf Petersson i Pataholm som huvudredare. Hemmort troligen Pataholm.
Första fribrev utfärdat 9/6 1857.

1861-07-01
Efter förändringar i rederiet utses sjökaptenen Anton Olsson i Mönsterås till ny huvudredare. Ny hemort Mönsterås.

1865-03-27
Handelsbolaget P E Kreuger & Jennings i Kalmar blir nya ägare till fartyget och till huvudredare utses Per Edvard Kreuger. Hemort Kalmar.

1866-10-06
På resa från England med kol kolliderade fartyget med den engelske ångaren Marie och sjönk. Besättningen räddades av ångaren och ilandsattes i Göteborg där hon ska repareras.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1866-10-08