Fransiscus, HDQM, 1040

Basfakta:
 • Svensk signal: HDQM
 • Svenskt reg. nr: 1040
 • Längd: 120 fot
 • Bredd: 27,3 fot
 • Djupgående: 12 fot
 • Dräktighet:
  • 1869: 84 nyläster eller 248,49 registerton
  • 1886: 249,45 registerton
  • 1896: 226,38 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1869
Byggd på Werkholmens varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för lantbrukaren Frans Johan Berggren från Bistingsmåla, Mönsterås som var ensam ägare och även huvudredare. Fartygets hemort blev Kalmar.
Första fribrev utfärdat 20/12 1869.

1870-08-23
Ett partrederi med sjökaptenen Christian Andersson i Brunnby som huvudredare är fartygets nya ägare. Ny hemort blir Lerhamn.

1888-03-16
Sjökapten Gustaf Andersson i Landskrona blir huvudredare i det partrederi som blir nya ägare av fartyget. Ny hemort blir Landskrona.

1894-03-09
Eter förändringar i rederiet utses sjökaptenen Olof Olsson till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1896-04-10
Återigen ändringar i rederiet vilket medför att tidigare huvudredaren, sjökaptenen Gustaf Andersson, återigen blir utsedd till huvudredare. Hemort som tidigare.

1896-04-21
Fartyget köps av ett partrederi med sjökaptenen Christian Larsson i Arildsläge som huvudredare. Ny hemort blir Arildsläge.

1901-03-27
Hemmansägaren Mattias Magnus Jansson i Kallboda, Häverö är huvudredare i det partrederi som nu är ägare av fartyget vars hemort blir Häverö.

1910-01-31
Som ny huvudredare för fartyget utser rederiet hemmansägaren Johan Moberg efter det att tidigare huvudredaren avflyttat från Häverö. Ingen övrig ändring.

1910-10-24
Under resa från Söderhamn mot Odense med en last av trä sprang fartyget läck och tog sig in till Furusund där det besiktades och kondemnerades. 1911 informeras Kommerskollegium av ägarna om att fartyget slopats.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat