Oden, HMJK, 318

Basfakta:
 • Svenk signal: HMJK
 • Svenskt reg. nr.: 318
 • Längd: 105,67 fot
 • Bredd: 22,48 fot
 • Djup: 10,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1873: 24,5 nyläster eller 93,32 registerton
  • 1882: 105,09 registerton
  • 1892-09: 149,26 registerton
  • 1892-12: 156,4 registerton
  • 1895: 164,22 registerton
  • 1905: 147,43 registerton
  • 1907: 139,35 registerton
 • Riggning/typ: ångskonare
Historik:

1859
Byggd på Motala Mekaniska Verkstad i Motala.
Fribrev för tiden 1859-75 saknas.

1875-05-10
Fartyget, nu förbyggt i Karlstad, ägs nu av grosshandlaren Carl Fredrik Nordh i Motala. Han blir även huvudredare och fartyget hemort blir Motala.
Första fribrev utfärdat 10/5 1875.

1883-03-31
Ett partrederi i Oskarshamn med sjökaptenen Johan Erik Hagström som huvudredare är nya ägare och fartyget får Oskarshamn som hemort.

1891-03-26
Snickaren Sven Hörberg i Hellevik, Mjällby socken som är huvudredare för ett partrederi i Sölvesborg blir nya ägare. Sölvesborg blir även hemorten för fartyget.

1892-10-05
Rederiet som utökas med nya deltagare låter förlänga och förbygga fartyget på Sölveborgs skeppsvarv för 31.000 kronor och man namnändrar även fartyget till Kyros. Huvudredare kvarstår men hemmahamn ändras till Hellevik.
Nya mått på fartyget blir:
Längd: 39,67 meter
Bredd: 6,36 meter
Djup: 2,74 meter
Dräktighet: 149,26 registerton

1903-05-01
Sjökaptenen Johan P:son Hörberg köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Hemort Hellevik kvarstår.

1908-02-12
Karlshamn anges nu som ny hemort.. I övrigt inga ändringar.

1916-05-12
Handlaren Salomon Olschanski i Oskarshamn är genom köp från förre ägarens sterbhus ny ägare av fartyget. Hemort Oskarshamn.

1916-07-05
Fartyget sälj i stort sett omgående till Rederi AB Leopold Olschanski i Stockholm för 125.000 kronor. Någon huvudredare är ej angiven. Stockholm blir fartyget nya hemort.

1917-05-?
Under resa från Stockholm mot Raumo sänktes fartyget av tyska marinen.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat