Lazarus, JCBP/SJUV, 718

Bild från Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner i Figeholm. Här som Skulda från Kråkelund.
Basfakta:
  • Svensk signal: JCBP/SJUV
  • Svenskt reg. nr: 718
  • Längd: 26,40 meter
  • Bredd: 6,25 meter
  • Djupgående: 2,59 meter
  • Dräktighet: 93,80 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1893
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för egen räkning. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 2/10 1893.

1894-01-27
Fartyget säljs för 13.000 kronor till ett partrederi med elva deltagare och med kvarnägaren Nils Tufvesson i Brantevik som huvudredare. Hemort Brantevik.

1898-01-03
Efter att den tidigare huvudredaren avlidit utses skepparen Thure Nilsson Boman till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1903-03-06
Skepparen Karl Adolf Karlsson på Gullholmen i Arlanda socken köper för 8.000 kronor ensam fartyget som vid tillfället är liggande i Aalborg och blir då även huvudredare. Ny hemort blir Gullholmen.

1904-03-31
Nytt certifikat utfärdat efter det att fartyget förbyggts på Wilhelmsbergs varv i Göteborg och med detta även bytt namn till “Skulda“. I övrigt inga ändringar.

1910-03-24
Fartyget säljs för 6.700 kronor till skepparen Rudolf Waldemar Petersson på Hasselö i Loftahammars socken. Han agerar själv som huvudredare. Hemort Loftahammar

1915-08-28
Fartygets hemort ändras till Hasselö. I övrigt som tidigare.

1918-01-31
Skepparen Carl Efraim Johansson i Figeholm köper ensam fartyget för 41.950 kronor och blir då även huvudredare. Hemort Figeholm.

1922-04-26
Ett partrederi med sex deltagare i Figeholm köper fartyget för 8.000 kronor och till huvudredare utses lotsförmannen Johan Wademar Sjödoff från Kråkelund. Hemort fortfarande Figeholm.

1922-05-07
Fartygets hemort ändras till Kråkelund. I övrigt inga ändringar.

1925-04-17
Skepparen Oskar Verner Malm, bosatt i Björkliden på Blidö är huvudredare för ett partrederi med fem deltagare som köper fartyget för 5.000 kronor. Ny hemort blir Blidö.

1931-12-28
Huvudredaren anmäler att fartyget försetts med en hjälpmotor på 40 hk och ommätts till 77,02 nettoregisterton.

1946-06-15
Under resa från Köpmanholmen mot Stockholm med sågade trävaror och i storm SSO om Västra Bankens fyrskepp knäcks masterna och fartyget blev svårt läck. Besättningen överger fartyget och togs sig iland med livbåten i närheten av Upplands-Fagerviken. Fartyget drev ner mot Björns fyr där det slogs sönder och blev vrak. Sjöförklaring vid Stockholms Rådhusrätt 8/7 1946.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat