Carl August, HLKT

Basfakta:
 • Svensk signal: HLKT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 102,40 fot
 • Bredd: 26,5 fot
 • Djupgående: 12 fot
 • Dräktighet:
  • 1874: 72 nyläster eller 211,77 registerton.
  • 1876: 218,10 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1867
Byggd i Raumo, Finland.

1874-05-01
Inköpt i Altona under namnet “Sulo” till Sveriges av ett partrederi i Oskarshamn med tre deltagare och med kontoristen Carl Erik Reinhold Freidenfeldt i Västervik som huvudredare och namnändrad till “Carl August“. Hemort Oskarshamn.

1878-06-19
Efter vissa ändringar i rederiet utses handlaren Gustaf Wilhelm Christoffer Freidenfeldt till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1880-04-14
Efter att den tidigare huvudredaren satts i konkurs ombildas rederiet och nu utses ryttmästaren Nils Adolph August Freidenfeldt i Misterhult till ny huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1882-03-28
Ändringar i rederiet medför att till huvudredare utses kontoristen Erik Hagström i Oskarshamn. Inga övriga ändringar.

1882-04-16
Strandade under orkanliknande storm med snötjocka vid Strömflaten strax söder om Stocka sågverk i närheten av Söderhamn. Fartyget var under ballast från Stockholm mot Iggesund för att inta last mot England. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Oskarshamnstidningen 1882-05-09