Carl August, HLKT, –

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HLKT
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 102,40 fot
  • Bredd: 26,5 fot
  • Djupgående: 12 fot
  • Dräktighet: 72 nyläster eller 211,77 registerton.
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1867
Byggd i Raumo, Finland.

1874-05-01
Inköpt i Altona under namnet “Sulo” till Sveriges av ett partrederi i Oskarshamn med tre deltagare och med kontoristen Carl Erik Freidenfelt i Västervik som huvudredare och namnändrad till “Carl August“. Hemort Oskarshamn.

1878-06-19
Efter vissa ändringar i rederiet utses handlaren Gustaf Wilhelm Freidenfelt till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1880-04-14
Efter att den tidigare huvudredaren satts i konkurs ombildas rederiet och nu utses ryttmästaren August Freidenfelt i Misterhult till ny huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1882-04-16
Strandade under orkanliknande storm med snötjocka vid Strömflaten strax söder om Stocka sågverk i närheten av Söderhamn. Fartyget var under ballast från Stockholm mot Iggesund för att inta last mot England. Besättningen räddades.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev
  3. Oskarshamnstidningen 1882-05-09