Ocean

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 84,50 fot
 • Bredd: 25 fot
 • Djupgående: 13 fot
 • Dräktighet:
  • 1840: 83,8 svåra läster
  • 1855: 78,03 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1840
Byggd i Nordmaling av skeppsbyggmästaren J. E. Hortlund med namnet Najaden för ett partrederi i Härnösand med handlaren O F Halén som huvudredare. Hemort Härnösand.
Första fribrev utfärdat 8/5 1840.

1841-10-22
Efter ändringar i rederiet så utses handlaren Carl Fredrik Gellerstedt till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1844-04-30
Återigen ändringar i rederiet och J. C. Kempe utses som ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1851
Fartyget sälj kring 1851 till den danske redaren J. J. Munck i Köpenhamn och namnändras till Ocean.

1857-06-16
Den i Oskarshamn boende rådmannen Nils Peter Maurin köper för 3333 Rd Rmt ensam fartyget och blir även dess huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1859-07-02
Under resa från Glagow förlorades fartyget i närheten av ön Lobos i Argentina enligt skrivelse från Svenska och Norska Genralkonsulatet i Motevideo.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Aftonbladet 1859-10-10
 3. http://www.jmarcussen.dk