Fritz

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 64,59 fot
 • Bredd: 21,70 fot
 • Djupgående: 6,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 25,20 svåra läster
  • 1862: 33,45 svåra läster
  • 1866: 22 nyläster eller 71,527 registerton.
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1851
Byggd på varv på Stora Rätö i Loftahammars socken av skeppsbyggmästaren Petter Risholm för ett partrederi med två deltagare i Västervik och med handlaren Axel Didrik Maechel som huvudredare. Hemort var troligen Västervik.
Första fribrev utfärdat 16/5 1851.

1862-05-26
Ett partrederi med två deltagare köper fartyget och som huvudredare utses vice konsuln N. G. Wijkström i Oskarshamn. Fartyget förbyggs under vintern på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren N. P. Carstens. Ny hemort blir Oskarshamn.

1867-04-25
Rederiet låter återigen förbygga fartyget, denna gång av skeppsbyggmästren C. Thorén i Oskarshamn och samtidigt förändra fartyget till skonert.

1872-11-12
Under resa från Oskarshamn mot Neustadt strandade fartyget vid Broken väster om Travemünde. Kaptenen drunknade efter fall från masten men övriga besättningen på fyra man spolades upp på land och räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgsposten 1872-11-21