Kare

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 112,6 fot
  • Bredd: 24,55 fot
  • Djupgående: 10,65 fot
  • Dräktighet:
    • 1855: 109 svåra läster
  • Riggning/typ: brigg
Historik:

1855
Byggd på Döderhultsviks varv i Döderhult, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi med tre deltagare i Döderhultsvik. Som huvudredare utsågs handlaren Isak Erik August Lundberg i Döderhultsvik. Hemort blev Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 20/11 1855.

1856
Meddelas till Kommerskollegium att fartyget sålts utrikes.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt fribrevsdiarier.