Riborg, HRMB

Basfakta:
 • Svensk signal: HRMB
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 20,5 meter
 • Bredd: 5,16 meter
 • Djup: 2,63 meter
 • Dräktighet:
  • 1883: 73,84 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1836
Byggd i Elmshorn i Tyskland med namnet Fortuna.

1883-05-12
Inköpt till Sverige och namnändrad till Riborg av sjökapten Per Alfred Andersson i Kalmar som ägde fartyget ensam och som även var huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1891-04-27
Fartyget köps av skepparen Adolf Fredrik Holm för 2000 kronor och som ensam ägare är han även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.
Något fribrev finns ej över ändringen av ägare men styrks av att Oskarshamns sjömanshus fartygsregister skriver in fartyget med Oskarshamn som hemort vid datum ovan, att Kalmar sjömanshus mönstringsliggare anger ägarbytet och Oskarshamn som hemort vid utmönstringen av besättningen 20/4 1891 och att tidningen Barometern rapporterar om detta 1891-04-22.

1891-06-12
Under resa från Kiel mot Memel i barlast strandade fartyget i närheten av Wittenberg på Pommerska kusten. Vraket såldes för 325 mark.
Sjöförklaring hölls i Stettin 2/7 1891.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister
 3. Kalmar Sjömanshus, Mönstringsliggare
 4. Barometern 1891-04-22
 5. Oskarshamnstidningen 1891-07-11