Wiking, HQCL, 2672

Basfakta:
 • Svensk signal: HQCL
 • Svenskt reg. nr.: 2672
 • Längd: 66,20 fot
 • Bredd: 21,70 fot
 • Djup: 5,55 fot
 • Dräktighet:
  • 1880: 50,69 registerton
  • 1897: 42,77 registerton
  • 1908: 38,96 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

18??
Byggd i Roslagen vid okänt år och okänd ort.

1880-05-25
Förbyggd i Västervik av skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell för skepparen Jonas Jonsson i Västervik, som var ensam ägare och även huvudredare. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1895-05-21
Ett partrederi i Verkebäck med direktören Johan Ludvig Lind i Ankarsrum som huvudredare är nu nya ägare. Fartygets nya hemort blir Verkebäck.

1896-05-19
Den i Västervik boende skepparen Nils Vilhelm Nilsson är nu ensam registrerad ägare och huvudredare av fartyget. Nu är hemorten Västervik.

1897-05-04
Ett partrederi i Lilla Saltvik i Döderhults socken blir nu nya ägare och rederiet utser bokbindaren August Frithiof Linder i Stockholm till huvudredare. Hemort Lilla Saltvik.

1907-10-20
Efter vissa transaktioner av andelar i rederiet utses nu byggmästaren Johan August Olsson i Lilla Saltvik till ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1905-08-10
Återigen en del förändringar i rederiet vilket medför att skepparen Karl Johan Johansson i Lilla Saltvik blir huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1906-05-03
Efter att delägarna i rederiet flyttat till Mönsterås så ändras hemort till Mönsterås. I övrigt inga ändringar.

1930-12-09
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium 1928 och 1929 att fartyget sålts efter att ha avriggats och slopats och att skrovet ligger sjunket i Timmernabben. Avfördes ur fartygsregistret vid datum ovan.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat