Alma, HKFS, –

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HKFS
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 72 fot
  • Bredd: 22,66 fot
  • Djupgående: 6 fot
  • Dräktighet: 24,5 nyläster eller 78,63 registerton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1873
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för skepparen Nils Peter Pettersson i Oskarshamn som ensam ägde fartyget och var huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 26/5 1873.

1873-09-26
Nytt fribrev anger att ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn köpt fartyget och att som huvudredare har handlaren Gustaf Wilhelm Freidenfeldt i Oskarshamn utsetts. Hemort som tidigare.

1876-09-17/18
På resa från Oskarshamn mot Hadersleben med bräder strandade fartyget natten mellan den 17:e och 18:e utanför Rödby på Lolland och blev totalt vrak. Besättningen räddades och lasten blev bärgad.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Tidningen Kalmar 1876-09-28