Alma, HKFS

Basfakta:
 • Svensk signal: HKFS
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 72 fot
 • Bredd: 22,66 fot
 • Djupgående: 6 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 24,5 nyläster eller 78,63 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1873
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för skepparen Nils Peter Pettersson i Oskarshamn som ensam ägde fartyget och var huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 26/5 1873.

1873-09-26
Nytt fribrev anger att ett partrederi med två deltagare i Oskarshamn köpt fartyget och att som huvudredare har handlaren Gustaf Wilhelm Christoffer Freidenfeldt i Oskarshamn utsetts. Hemort som tidigare.

1876-09-17/18
På resa från Oskarshamn mot Hadersleben med bräder strandade fartyget natten mellan den 17:e och 18:e utanför Rödby på Lolland och blev totalt vrak. Besättningen räddades och lasten blev bärgad.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Kalmar 1876-09-28