Nils Peter Pettersson (f.1842)

Personuppgifter:

Född 1842-09-05 i Södra Wärnaby i Halltorps församling. Föräldrar var brukaren Peter Israelsson och hans hustru Gertrud Månsdotter.

Flyttar 1858 som dräng till Törnlycke i Söderåkra församling för att återvända till Halltorps församling 1859.

Som timmerman flyttar han till Oskarshamn 1866.

Vigd 1868-06-20 i Oskarshamn med Carolina Råberg, född i Halltorps församling 1842-10-28. Hustrun avlider 1872.

1872 anges han som skeppare

Vigd 1874-12-26 i Oskarshamn med Augusta Viktoria Svensdotter, född i Misterhults församling 1854-06-28.

Avlider 1904-10-17 genom drunkning av våda i Flensburgs hamn som skeppare och bosatt på nr 154b i Oskarshamn.

Sjömanshusregistreringar:

Inskriven vid Oskarshamns sjömanshus 1873 med registreringsnummer 551 för att avregistreras 1904 efter att ha avlidit i Flensburg.

Av hittills hittade mönstringarna i Oskarshamns sjömanshus register är den första från 1873 som befälhavare på skonaren Alma och där den sista är från 1904, som befälhavare på skonaren Ingeborg.

En detaljerad lista över hittade mönstringar kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1873AlmaSkonareOskarshamn
1875RapideSkonareOskarshamn
1875-1900Idogheten/IngeborgSkonareOskarshamn
1881EmaniaSkonareOskarshamn
1884WilkasSkonareOskarshamn
1885-87NicolausSkonertkoffOskarshamn
1901-04IngeborgSkonareOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus