Idogheten / Ingeborg, HDFJ, 2548

Basfakta:
 • Svensk signal: HDFJ
 • Svenskt reg. nr.: 2548
 • Längd: 69 fot
 • Bredd: 23,4 fot
 • Djup: 8,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1841: 33,2 svåra läster
  • 1842: 29,67 svåra läster
  • 1861: 30,75 svåra läster
  • 1866: 21 nyläster eller 67,85 registerton
  • 1876: 68,46 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1803
Byggd enligt uppgift på Öland, troligen som galeas. Uppgifterna har ännu ej kunnat verifieras.
Historiken för fartyget fram till 1842 har ännu ej kunnat definieras.

1833
Fartyget under namnet Idogheten förbyggs i Kalmar av skeppsbyggmästaren Per Rundsten för coopvardiskepparen Sven von Schalien som ensam äger fartyget och är förmodligen huvudredare. Hemort troligen Kalmar.

1842-08-24
Ägaren och huvudredaren Sven von Schalien i Kalmar, tar ut första fribrevet enligt datum ovan.

1847-08-24
Fartyget köps av handlaren Gustaf Håkansson och som ensam ägare även var huvudredare. Troligen ingen ändring av hemort.

1855-03-30
Lanthandlaren Peter Ludvig Carlström i Kaggetorp, Ålem blir ensam ägare och huvudredare. Hemort blir Kaggetorp.

1859-03-17
Fartyget säljs och redas nu av ett partrederi där skepparen Olof August Lundqvist i Timmernabben utses till ny huvudredare. Hemort ändras till Timmernabben.

1861-05-07
Ett partrederi i Grönhögen på Öland med handlaren Johan Gustaf Hammarstedt som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Grönhögen.

1869-05-24
Ett partrederi Kalmar blir nya ägare och där hemmansägaren Sven Theodor Svensson i Södra Möckleby utses till huvudredare. Hemort Kalmar.

1870-05-04
Skepparen Nils Olsson i Wickleby på Öland köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Hemorten Kalmar kvarstår.

1873-05-31
Skepparen Carl Johan Petersson i Oskarshamn är den nya ägaren och huvudredaren. Hemort Oskarshamn.

1875-05-04
Skepparen Nils Peter Pettersson i Oskarshamn köper ensam fartyget och tar även rollen som huvudredare. Hemorten Oskarshamn kvarstår.

1876-05-06
Ägaren låter skeppsbyggmästaren Carl Pettersson förbygga fartyget på varv i Oskarshamn och låter namnändra henne till Ingeborg. Hemort som tidigare.

1900-05-09
Förlorade ankarna vid ankring på Kastrups redd under en storm. Drev iland och blev så svårt skadat att hon blev vrak. Besättningen räddades

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1900-05-12