Wilkas, HJSC

Basfakta:
 • Svensk signal: HJSC
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 72,9 fot
 • Bredd: 20,3 fot
 • Djupgående: 8,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1861: 35,89 svåra läster eller 20,67 nyläster
  • 1866: 23 nyläster eller 75,01 registerton
  • 1876: 69,06 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd i Brahestad i Finland för ett partrederi på orten.

1865-05-22
Fartyget köps av ett partrederi i Simrishamn med handlaren Sven August Bengtsson som huvudredare. Fartyget ligger då i Ystad och rederiet låter skeppsbyggmästaren N Håkansson förbygga fartyget i Ystad. Hemort blir Simrishamn.
Första fribrev vid datum ovan.

1866
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. Inga övriga ändringar.

1873-03-04
Efter förändringar i rederiet så blir handlaren Christian Ekman ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1874-07-13
Sjökaptenen Johan August Thörngren i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1876-04-06
Andel i fartyget säljs och med detta redas det av ett partrederi. Huvudredare och hemort kvarstår.

1882-08-18
Fabriksidkaren Per Henrik Hoffman i Oskarshamn blir ny huvudredare efter ändringar i rederiet. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1883-05-10
Karl Johan Hullgren i Ålem köper ensam fartyget och som ensam ägare blir han även huvudredare. Ny hemort blir Pataholm.

1884-02-21
Skepparen i Oskarshamn, Nils Peter Pettersson blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget. Ny hemort Oskarshamn.

1884-07-31
Under resa från Verkebäck mot Flensburg och med en last av trä förliste fartyget i hård storm nordost om Christiansö. Besättningen räddades av barken Kronos och ilandsattes i Helsingör.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Post- Och Inrikes Tidningar 1884-08-05