Nicolaus, HRQT, 1050

Basfakta:
 • Svensk signal: HRQT
 • Svenskt reg. nr.: 1050
 • Längd: 28,5 meter
 • Bredd: 6,68 meter
 • Djup: 2,56 meter
 • Dräktighet:
  • 1883: 178,32 registerton
  • 1890: 186,07 ton
 • Riggning/typ: skonertkoff
Historik:

1859
Byggd i Zürcksee i Holland.
Historik innan försäljning till Sverige saknas.

1883-10-01
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Oskarshamn med sjömanshusombudsmannen Seth Wickberg som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1885-07-14
Ett nytt partrederi i Oskarshamn köper fartyget. Till huvudredare utses skepparen Nils Peter Pettersson. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1887-08-23
Sjökaptenen i Mörbylånga på Öland, Olaus Jansson, köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Fartygets hemort blir Kalmar.

1894-03-09
Ett partrederi i Kalmar med sjökapten Per August Eriksson i Kalmar som huvudredare blir för 2500 kronor fartygets nya ägare. Hemorten Kalmar kvarstår.

1894-10-31
Fartyget sjönk i Skagerack under resa från South Alloa mot Ahus med en last av kol. Besättningen bärgades av skonerten Caprice och ilandsattes den 5/11 i Fredrikshald.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat