Ingeborg, JMHC, 3905

Basfakta:
 • Svensk signal: JMHC
 • Svenskt reg. nr: 3905
 • Längd: 22,76 meter
 • Bredd: 4,07 meter
 • Djupgående: 2,45 meter
 • Dräktighet:
  • 1901: 76,84 registerton
  • 1921: 77,73 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1901
Byggd på Saltviks skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Nils Nilsson för skepparen Nils Peter Pettersson som ensam äger fartyget och även är huvudredare. Fartygets hemort är Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 9/7 1901.

1905-03-21
Efter att förre ägaren drunknat i Flensburg i oktober 1904 och att fartyget senare återkommit till hemorten sålde dödsboet fartyget för 10.000 kronor till skepparen Daniel Erik Hemmingsson i Oskarshamn. Hemort som tidigare.

1912-02-23
Ett partrederi i Källvik, Loftahammar köper fartyget och utser skepparen Carl Pettersson till huvudredare. Ny hemort blir Källvik.

1913-04-15
Skepparen Olof Mauritz Karlsson i Malmön köper fartyget och blir huvudredare. Ny hemort Malmön.

1920-03-13
Ett partrederi i Järnavik och med landstingsmannen Ivar Hugo Jeppsson köper fartyget. Hemmahamn blir Järnavik.

1926-03-17
Efter förändringar i rederiet utses skepparen Gustaf Adolf Karlsson till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1928-11-29
Under resa från Fredrikshamn i Finland mot Aarhus med trävaror upptäcktes vid inloppet till Finska viken att fartyget sprungit läck, kantrade och vändes upp och ner. Besättningen räddades av en ångare. Vraket senare hittat utanför Ristna på Dagö.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.