Rapide, HMLQ

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HMLQ
  • Svenskt reg. nr.: –
  • Längd: 68,10 fot
  • Bredd: 23,10 fot
  • Djup: 8,10 fot
  • Dräktighet: 66,21 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1861
Fartyget byggd i Skeppsmyra, Vätö.
Information om fartyget fram till 1875 saknas.
Finns det data som du kan delge, vänligen kontakta mig.

1875-06-18
Fartyget förbyggs på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för skeppare Nils Peter Petersson i Oskarshamn som är ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1875-10-03
Under resa från Oskarshamn mot Flensburg med en trälast strandade fartyget vid Puttgardens rev på Fehmern. Besättningen och lasten räddades. Fartyget blir vrak.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Tidningen Öresundsposten 1875-10-07