Laurentius, HCTF, 2300

Basfakta:
 • Svensk signal: HCTF
 • Svenskt reg. nr.: 2300
 • Längd: 68,25 fot
 • Bredd: 22,10 fot
 • Djup: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1852: 37,75 svåra läster
  • 1862: 37 svåra läster
  • 1866: 24,5 nyläster eller 78,52 registerton
  • 1877: 71,54 ton
  • 1894: 65,38 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1852
Byggd på varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Olaus Nordström för skepparen och handlaren Lars Magnus Larsson i Mönsterås. Som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 14/2 1853.

1862-03-13
Sjökaptenen Johan Algot Larsson i Kalmar köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort Kalmar.

1867-04-29
Nu köps fartyget av sjökapten Johan Söderström i Kalmar. Han är ensam ägare till fartyget och blir även huvudredare. Hemort Kalmar kvarstår.

1869-03-31
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi dock utan att fartygets huvudredare eller hemort ändras.

1873-03-29
Handlaren Jacob Jonsson i Högby på Öland blir fartygets nye ägare och huvudredare. Hemorten Kalmar ändras ej.

1877
Fartyget köps nu av Peter Jonsson i Stora Rör på Öland och han blir som ensam ägare även huvudredare. Han låter byggmästaren C. Nilsson förbygga fartyget på varv i Timmernabben. Hemorten Kalmar kvarstår.
Nytt fribrev utfärdat 19/8 1878.

1879-08-01
Handelsbolaget L & G Cramer i Rone på Gotland blir fartyget nya ägare. Som huvudredare utses Gustaf Nils Cramer. Fartyget nya hemort blir Ronehamn.

1898-08-30
Ett partrederi i Timmernabben med sjömannen Adolf Fredrik Löfgren från Timmernabben som huvudredare köper fartyget. Ny hemort blir Timmernabben.

1898-09-15
Under resa mot Aahus med en last av ved strandade fartyget i närheten av Helsingör och blev totalt vrak. Besättningen räddades. Vraket samt last såldes på offentlig auktion för 960 kronor till dansk medborgare.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Aftonbladet 1898-09-15