Delfin, JBLG, 311

Basfakta:
 • Svensk signal: JBLG
 • Svenskt reg. nr.: 311
 • Längd: 18,8 meter
 • Bredd: 5,62 meter
 • Djup: 2,99 meter
 • Dräktighet:
  • 1892: 72,35 registerton
  • 1894: 77,98 registerton
  • 1895: 73,02 registerton
  • 1907: 71,54 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1846
Fartyget byggt i Kappeln av skeppsbyggmästaren Rasmus J. Steen enligt bilbrev utfärdat 15/9 1846.

1892-09-24
Fartyget inköps för 2.750 kronor till Sverige från Assens i Danmark av ett partrederi i Oskarshamn med tullvaktmästaren Viktor August Laurentius Edvall som huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid ovanstående datum.

1906-04-18
Fartyget köps av köpmannen Christian Theodor Linnell i Oskarshamn och som ensam ägare även blir huvudredare. Hemort som tidigare.
Under resa från Figeholm med okantade bräder sprang fartyget läck och tog sig in till Kalmar där det kondemnerades i november 1906.

1907-06-14
Ägaren låter förbygga fartyget på Oskarshamns Nya Skeppsvarv för 9.000 kronor och det konstateras efter besiktning att det är i fullt sjövärdigt skick. Det får nytt Nationalitets- och registreringscertifikat vid datum ovan och har vid tillfället även ändrat namn till Eva. I övrigt inga ändringar.

1912-03-18
Ett partrederi i Viken med skepparen Karl Petter Olsson som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemort blir Viken.

1922-07-22
Under resa Lörje- Kalmar med kalksten sprang fartyget läck och sjönk vid Heligholmen ca 6 nm från land. Besättningen som hade gått i livbåten upptogs av motorfartyget Blenda från Västervik och ilandsattes i Slite.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat