Kepler, HPKD, 1067

Basfakta:
 • Svensk signal: HPKD
 • Svenskt reg. nr.: 1067
 • Längd: 74,3 fot
 • Bredd: 22,8 fot
 • Djup: 9,8 fot
 • Dräktighet:
  • 1879: 83,35 ton
  • 1881: 81,5 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1878
Fartyget är byggt på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren M. Petersson för ett partrederi på orten med skepparen Magnus Petersson som huvudredare. Hemort blir Figeholm.
Första fribrev utfärdat 14/6 1878.

1879-06-01
Sjökaptenen Carl Axel Hallgren i Västervik köper ensam fartyget och blir huvudredare. Fartygets nya hemort blir Västervik.

1882-04-19
Ett partrederi med skepparen S. P. Lundgren som huvudredare blir fartygets nya ägare. Hemort blir Gryt i Östergötland.

1894-03-13
Fartyget köps för 4400 kronor av ett partrederi i Helsingborg som till huvudredare utser sjökaptenen Nils Lund i Helsingborg.
Fartygets nya hemort blir Helsingborg.

1895-05-03
Fartyget låg ankrat vid Thorlakshamn på Island, men i en orkanliknande storm drev fartyget på land och blev totalt vrak. Vraket såldes senare på offentlig auktion.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat