Theolinda, HQCG, 240

Basfakta:
 • Svensk signal: HQCG
 • Svenskt reg. nr.: 240
 • Längd: 64,9 fot
 • Bredd: 23,45 fot
 • Djup: 7,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 23 nyläster
  • 1880: 69 registerton
  • 1899: 64,76 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1866
Fartyget är byggt i Norra Kärrviken i Vättern.
Tidig historik saknas.

1875
Enligt Sveriges skeppslista så redas/ägs fartyget av J. P Nyman i Västervik. Någon dokumentation i form av fribrev finns ej. Troligen har hon använts för inrikes fart.

1880-05-19
Ett partrederi i Västervik med smeden Karl Ulrik Westerberg som huvudredare är fartygets ägare. Hon förbyggs i Västervik av skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1892-06-28
Efter ändringar i rederiet så utses mästerlotsen Johan Alfred Lindbäck till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1896-12-15
Återigen ändringar i rederiet vilket medför att skepparen Johan Peter Nyman blir ny huvudredare. Hemort kvarstår.

1900-04-30
Ett partrederi på Vinö i Misterhult köper fartyget och utser hemmansägaren Karl Peter Pettersson på Vinö till ny huvudredare. Fartygets hemort blir Vinö.

1908-04-06
Skepparen Ernst Andersson på Kårö i Loftahammar utses till huvudredare i det partrederi som blir fartygets nya ägare. Hemort Loftahammar

1917-10-16
Handlaren Oscar Nicolaus Lagerstedt i Stockholm köper ensam fartyget för 3500 kronor som avriggar och ändrar det till pråm. Det utgår då ur svenskt fartygsregister.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista