Isaac, HLBS

Basfakta:
 • Svensk signal: HLBS
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 68 fot
 • Bredd: 21,50 fot
 • Djupgående: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1834: 47,39 svåra läster
  • 1866: 27,5 nyläster eller 87,38 registerton
  • 1877: 88,95 ton
  • 1884: 91,21 registerton
 • Riggning/typ: skonertbrigg
Historik:

1834
Byggd på varv i Nyköping av en ej namngiven skeppsbyggmästare för ett partrederi på orten med rådmannen J. F. Malmstedt som huvudredare. Hemort troligen Nyköping.
Första fribrev utfärdat 14/7 1834.

1843-03-30
Efter ombildning av rederiet så utses kaptenen Isaac Öberg till ny huvudredare. Troligen ingen ändring av hemort.

1862-04-22
Fartygets samtliga andelar köps av delägaren och nu huvudredaren sjökaptenen Gustaf Adolf Fogelström. Hemort oförändrad.

1864-02-22
Ett partrederi i Karlshamn blir nya ägare till fartyget och som huvudredare utses sjökaptenen Olof Henrik Burmeister i Karlshamn. Ny hemort blir Karlshamn.

1864-06-09
Den i Kristianstad bosatt sjökaptenen Magnus Ysberg köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort troligen Kristianstad.

1874-02-25
Efter att tidigare ägaren avlidit så ägs nu fartyget av ett partrederi i Karshamn och som huvudredare utses sjökaptenen och handlaren Olof Henrik Burmeister. Fartygets hemort blir Karlshamn.

1877-04-04
Ett partrederi i Oskarshamn köper fartyget och utser till huvudredare skeppsklareraren Edvard Juréen i Oskarshamn. Ny hemort blir Oskarshamn.

1884-04-08
Efter ändringar i partrederiet utses fabriksidkaren Per Henrik Hoffman till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1888-06-04
Ett partrederi med förvaltaren Herman Elis Fahlroth i Virum, Misterhult som huvudredare blir nya ägare till fartyget vars hemmahamn blir Solstadström, Misterhult.

1890-10-10
Under resa Oskarshamn – Apenrade med trälast blev fartyget överseglat av Oskarshamnsskonerten Lady Ann. Besättningen räddades av den tyske ångaren Ost-See och ilandsattes i Simrishamn. Vraket infördes till Greifsvald av en tysk borgserbåt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamnstidningen 1890-10-14 och 1890-10-21