Josefina, HLFM

Basfakta:
 • Svensk signal: HLFM
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 71 fot
 • Bredd: 22 fot
 • Djupgående: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1870: 23,5 nyläster eller 75,6 registerton
  • 1875: 63,59 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd av furu på klink och som slup i Vätö socken av en ej namngiven skeppsbyggmästare, troligen för en J. P. Gustafsson i Utveda i Vätö socken.
Fribrev saknas.

1870
Ägaren låter förbygga till cravel och omriggade fartyget till skonare i Utveda i Vätö socken.

1874-04-04
Ett partrederi i Figeholm köper fartyget och till huvudredare utses Nils Peter August Andersson. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1881-10-20
Under resa från Oskarshamn mot Eckernförde med en last av bräder strandade fartyget i närheten av Eckernförde. Besättningen räddade sig i livbåten. Hon drogs loss och flytande på lasten fördes hon till hamn där hon besiktigades och förklarades som vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev