Hebe, HTRP, 469

Basfakta:
 • Svensk signal: HTRP
 • Svenskt reg. nr.: 469
 • Längd: 40,73 meter
 • Bredd: 6,86 meter
 • Djup: 3,88 meter
 • Dräktighet:
  • 1889-07: 271,53 registerton
  • 1889-11: 270,52 ton
  • 1894: 258,01 registerton
 • Riggning/typ: ångfartyg
Historik:

1889
Byggd på Motala Verkstad (företaget arrenderade Oskarshamns Mekaniska Verkstad 1884-91) i Oskarshamn av ingenjören Carl Gustaf Hasselbom för Ångfartygs AB Hebe i Göteborg och med navigationsläraren Johan Fredrik Olsson som huvudredare. Hemort Göteborg
Första fribrev utfärdat 7/8 1889.

Efter att huvudredaren avlidit anges ingen huvudredare.

1895-01-21
Under resa från Lysekil mot Libau med en last av sill och på ingång till Libau stötte fartyget på ett vrak så illa att Hebe sjönk. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat