Rosalie, HDJF, 854

Basfakta:
 • Svensk signal: HDJF
 • Svenskt reg. nr.: 854
 • Längd: 68,5 fot
 • Bredd: 22,65 fot
 • Djup: 7,55 fot
 • Dräktighet:
  • 1853: 26,3 svåra läster
  • 1869: 29 nyläster eller 91,86 registerton
  • 1875: 78,78 ton
  • 1889: 78,6 registerton
  • 1895: 72,89 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

Fartyget är byggt i Roslagen okänt år.

1851
Fartyget förbyggs i Skäggenäs av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi i Mönsterås med friherren Adam Christian Raab som huvudredare. Hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 26/4 1853.

1865-05-02
Ändringar i rederiet medför att handlaren Johan Ludvig Rosén i Mönsterås blir ny huvudredare. Hemort fortfarande Mönsterås.

1869-06-28
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Han låter skeppsbyggmästaren Samuel Nilsson förbygga fartyget på Nynäs varv i Mönsterås under året. Fartygets hemort Mönsterås kvarstår.

1883-04-16
Sjökaptenen Emanuel Larsson i Djursvik köper för 3000 kronor ensam fartyget och blir även dess huvudredare. Ny hemort blir Djursvik.

1899-02-17
Ett partrederi i Bergkvara med lantbrukaren Bengt Nilsson i Ragnabo som huvudredare. Fartygets hemort blir Bergkvara.

1908-12-07
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium om att fartyget ändrats till pråm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat