Kungsskogen, HNKD

Basfakta:
 • Svensk signal: HNKD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 92 fot
 • Bredd: 23,55 fot
 • Djupgående: 10,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 43,5 nyläster
  • 1876: 129,87 ton
  • 1877: 134,80 ton.
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1855
Byggd på Borgviks Bruks varv i Borgvik, Värmland för egen räkning.

1867
Bolaget Nydqvist & Holm i Trollhättan låter utföra en stor reparation av fartyget vid docka i Trollhättan.

Fribrev fram till 1876 saknas varför historik till året ej kan anges.

1876-08-22
Handelsbolaget Ericsson & Ahlqvist i Norrköping köper fartyget och till huvudredare utses handlaren Martin Ludvig Anders Ericsson. Fartygets hemort blir Norrköping.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1877-06-07
Ett partrederi i Solstadström blir nya ägare och rederiet utser handlaren Carl Ölander till huvudredare. Rederiet låter skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen förbygga fartyget i Soldstadström. Hemort Solstadström.

1887-04-09
Fartyget köps av förvaltaren Herman Elis Fahlroth, bosatt i Virum i Misterhult och som ensam ägare även blir huvudredare. Hemort Solstadström.

1889-11-25
Efter att huvudredaren flyttat till Oskarshamn så registreras fartyget vid Oskarshamns sjömanshus och erhåller då hemmahamnen Oskarshamn. Information i fribrev saknas.

1890
Anlöpte i haveri Stockholm 26/5 och blev senare kondemnerad. Inropad på auktion den 2/7 av handlaren M. Lundqvist i Östhammar för 1632 kronor. Efter detta köp saknas information om fartyget.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister.
 4. Stockholms Dagblad 1890-07-03