Thor, JGRB, 2952

Basfakta:
 • Svensk signal: JGRB
 • Svenskt reg. nr.: 2952
 • Längd: 24,97 meter
 • Bredd: 7,25 meter
 • Djup: 3,10 meter
 • Dräktighet:
  • 1896: 113,08 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd i Nykjöbing på Falster i Danmark av skeppsbyggmästaren Eggert Christopher Benzon.

1896
Inköpt till Sverige från Marstal och för 2.400 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med skeppsmäklaren Karl Anker Dam som huvudredare. Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 9/10 1896

1898-03-24
På resa från Oskarshamn mot Köpenhamn strandade fartyget i närheten av Köge i Danmark. Besättningen räddades. Fartyg, rigg och inventarier såldes för 1.400 kronor och där skrovet betingade ett pris av 130 kronor.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1898-05-14