Thor, JGRB, 2952

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: JGRB
  • Svenskt reg. nr.: 2952
  • Längd: 24,97 meter
  • Bredd: 7,25 meter
  • Djup: 3,10 meter
  • Dräktighet: 113,08 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd i Nyköbing på Falster i Danmark av skeppsbyggmästaren Eggert Christopher Benzon.

1896
Inköpt till Sverige från Marstal och för 2.400 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med skeppsmäklaren Karl Anker Dam som huvudredare. Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat 9/10 1896

1898-03-24
På resa från Oskarshamn mot Köpenhamn strandade fartyget i närheten av Köge i Danmark. Besättningen räddades. Fartyg, rigg och inventarier såldes för 1.400 kronor och där skrovet betingade ett pris av 130 kronor.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Oskarshamnstidningen 1898-05-14