Amor, JHCD, 3048

Basfakta:
 • Dansk signal: HBCM/NQKT
 • Svensk signal: JHCD
 • Svenskt reg. nr: 3048
 • Längd: 22,90 meter
 • Bredd: 6,50 meter
 • Djupgående: 3,06 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 90,74 registerton
  • 1900: 97,49 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1846
Byggd i Schulau, utanför Hamburg i Tyskland av skeppsbyggmästaren Johan Jacob Behrens. Fartyget döptes till “Levante“.

1867
Inköpt till Marstal i Danmark från Hamburg av skeppsredaren H. B. Hansen i Marstal. Namnändrad till “Marstal“.

1876
Förbyggd i Marstal av F. Hansen.

1883
Ägare/redare H. J. Hansen, Marstal.

1893
Ägare/redare R. A. Hansen, Marstal.

1897-05-17
Fartyget köps in till Sverige från Marstal för 2.800 kronor av ett partrederi med sexton deltagare i Oskarshamn med skeppsmäklaren Karl Anker Dam som huvudredare och namnändras till “Amor“. Hemort Oskarshamn.

1899-03-20
Rederiet utser handlaren Axel Julius André till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1909-03-20
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget slopats och förändrats till pråm och skall därför utgå registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister
 4. http://www.jmarcussen.dk