Anna, JHQV, 3217

Basfakta:
 • Svensk signal: JHQV
 • Svenskt reg. nr.: 3217
 • Längd: 20,55 meter
 • Bredd: 5,85 meter
 • Djup: 2,43 meter
 • Dräktighet:
  • 1898: 67,75 registerton
  • 1906: 66,38 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1871
Byggd i Wismar, troligen av skeppsbyggmästaren M. Marén. Fartygets namn före försäljningen till Sverige var Elise & Anna.

1898-05-23
Inköpt till Sverige i Rostock för 4.000 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med kontoristen Carl Oskar Höglund i Oskarshamn som huvudredare. Fartyget namnändrades till Anna och hemort blev Oskarshamn.
Interimscertifikat utfärdat i Lübeck 28/4 1898 och ordinarie Nationalitets- och registreringscertifikat vid datum ovan.

1900-04-03
Karl J Schylanders Granit AB i Oskarshamn köper fartyget och till huvudredare utses disponenten Karl Johan Schylander i Oskarshamn. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1910-11-??
Under resa från Figeholm mot Wismar med en last av blocksten, som påbörjades i november, har fartyget ej hörts av eller framkommit till Wismar. Fartyget gick sannolikt under med man och allt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1910-12-16