Anna, JHQV, 3217

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: JHQV
  • Svenskt reg. nr.: 3217
  • Längd: 20,55 meter
  • Bredd: 5,85 meter
  • Djup: 2,43 meter
  • Dräktighet: 67,75 registerton
  • Riggning/typ: galeas
Historik:

1871
Byggd i Wismar, troligen av skeppsbyggmästaren M. Marén. Fartygets namn före försäljningen till Sverige var Elise & Anna.

1898-05-23
Inköpt till Sverige i Rostock för 4.000 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med kontoristen Carl Oskar Höglund i Oskarshamn som huvudredare. Hemort blev Oskarshamn.
Interimscertifikat utfärdat i Lübeck 28/4 1898 och ordinarie Nationalitets- och registreringscertifikat vid datum ovan.

1900-04-03
Carl J Schylanders Granit AB i Oskarshamn köper fartyget och till huvudredare utses disponenten Carl Johan Schylander i Oskarshamn. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1910-11-??
Under resa från Figeholm mot Wismar med en last av blocksten, som påbörjades i november, har fartyget ej hörts av eller framkommit till Wismar. Fartyget har sannolikt gått under med man och allt.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Oskarshamnstidningen 1910-12-16