Augusta (b 1860)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 48,60 fot
 • Bredd: 15,90 fot
 • Djupgående: 6,52 fot
 • Dräktighet:
  • 1860: 16,32 svåra läster eller 9,4 nyläster
  • 1866: 8 nyläster eller 28,14 registerton
  • 1875: 22,9 ton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1860
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi i Oskarshamn med Carl Henrik Thorén som huvudredare. Fartygets hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 22/6 1860.

1866-06-18
Skepparen Gustaf Andersson i Landskrona köper ensam fartyget för 2300 riksdaler riksmynt och blir även huvudredare. Fartygets nya hemort blir Landskrona.

1871-02-28
Ett partrederi i Halmstad blir för 2500 riksdaler riksmynt fartygets nya ägare och till huvudredare utses handlaren Sven Magnus Mårtensson i Halmstad. Fartygets nya hemort blir Halmstad.

1877-08-08
Under insegling till Aarhus och i stark storm törnade fartyget mot hamnpiren och slogs inom ett par timmar sönder till totalt vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev