Kuku/Olga, JBFH/SKOE, 179

Basfakta:
 • Svensk signal: JBFH/SKOE
 • Svenskt reg. nr.: 179
 • Längd: 62,2 fot
 • Bredd: 20,82 fot
 • Djup: 8,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1864: 24,78 svåra läster eller 14,27 nyläster
  • 1875: 18 nyläster
  • 1877: 51,93 ton
  • 1881: 51,75 registerton
  • 1895: 47,19 registerton
  • 1906: 43,46 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1838
Bygg på Vätö i Roslagen under namnet “Kuku“. Information om skeppsdata, skeppsbyggmästare och historik saknas.

1852
Ägare är troligen ett partrederi i Kalmar efter det att fartyget förbyggts i staden under året.

1855
Handlaren Sven Ulrik Ljungberg i Kalmar är nu ensam ägare och huvudredare till fartyget. Hemort Kalmar.

1864
Ägaren låter förbygga fartyget på C. Thoréns varv i Oskarshamn under ledning av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén.
Första fribrev utfärdat 10/5 1864.

1885
Enligt Sveriges skeppslista är Alfred P Svensson i Kalmar fartygets nye huvudredare. Hemort Kalmar. (information saknas i fribrev)

1892-05-14
Utgivet Nationalitets- och registreringscertifikat anger att fartygsbefälhavaren Alfred P Svensson i Kalmar är ensam ägare och huvudredare till fartyget. Hemort Kalmar.

1904-09-02
Skepparen Sven August Svensson i Rotvik i Döderhults församling köper ensam fartyget och blir då även fartygets huvudredare. Ny hemort blir Saltvik.

1906-09-02
Ägaren förbygger fartyget på AB Saltviks Slip samt namnändrar fartyget till “Olga” och samtidigt ändrar fartygets hemort till Oskarshamn. I övrigt inga ändringar.

1934-11-20
Fartyget som sjunkit 27/7 förtöjt vid ett berg vid Björkskär, säljs i det tillståndet till skepparen Ferdinand Eriksson på Björkskär i Gryts socken för 750 kronor. Betraktades senare som totalt vrak vilket bekräftades av ägaren till Kommerskollegiet i januari 1936.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat