Victoria, HBQN, 2222

Basfakta:
 • Svensk signal: HBQN
 • Svenskt reg. nr: 2222
 • Längd: 60 fot
 • Bredd: 25,5 fot
 • Djupgående: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1848: 55,45 svåra läster
  • 1862: 52,33 svåra läster
  • 1866: 37 nyläster eller 114,87 registerton
  • 1869: 38 nyläster eller 116,55 registerton
  • 1871: 38,5 nyläster eller 118,17 registerton
  • 1876: 103,06 registerton
  • 1892: 105,44 registerton
  • 1895: 96,46 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1837
Byggd som galeas och med namnet Hoppets Välgång på Väddö av ej namngiven skeppsbyggmästare för ett partrederi i Överlöpe, Väddö. Huvudredare ej angiven. Hemort troligen Överlöpe.
Fribrev saknas.

1848-02-15
Ett partrederi i Umeå med handlaren R. W Häggström som huvudredare köper fartyget vars namn nu är Victoria, riggat till skonare och där hemort blir Umeå. Köpet måste ha gjorts tidigare eftersom rederiet förbygger det 1846 på varv i Nordmaling av skeppsbyggmästaren Daniel Burman. Fribrevet anger inte när rederiet köpte fartyget och ej heller om det vid ombyggnationen ändrade riggning till skonare.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1855-05-18
Handlaren Johan Råberg i Kalmar köper ensam fartyget och blir huvudredare. Ny hemort blir Kalmar.

1868-03-27
Fartyget köps efter utmätning av handlaren Johan Jeansson i Kalmar för 7552 Riksdaler Riksmynt och som ensam ägare blir han även huvudredare. Hemort Kalmar kvarstår.

1870-02-15
Sjökaptenen i Kalmar, Joachim Christoffer Parrow, blir för 4000 Riksdaler Riksmynt ny ensam ägare och huvudredare. Ägaren låter skeppsbyggmästaren I. P. Bech förbygga fartyget 1871 på Kalmar skeppsvarv. Ingen ändring av hemort.

1872-04-19
Ett partrederi i Bergkvara blir för 3800 Riksdaler Riksmynt fartygets nya ägare. Fartyget och inventarier köps på haveriauktion efter det att fartyget strandat vid Fågelmara och bedömts som vrak. Huvudredare blir gästgivaren Per August Svensson i Påboda

1873-04-21
Skeppsklareringsbolaget F. A. Fogelmarck & Son i Västervik blir fartygets nya ägare och som huvudredare utses skeppsklareraren Robert Fogelmarck. Ny hemort blir Västervik.

1879-01-24
Handlaren Henrik Hugo Cornelius i Gamleby köper för 10000 kronor ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Gamleby

1886-05-18
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Gamleby med grosshandlaren Albert Cornelius som huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1898-04-09
Ett partrederi i Västervik köper tillbaka fartyget till staden och rederier utser skeppsklareraren Knut Theodor Sjögren till ny huvudredare. Hemort Västervik.

1904-10-21
Lotsförman Nils Karl Arvid Friberg i Visby blir huvudredare för fartyget som köps av ett partrederi i Visby. Hemort Visby

1905-05-22
Fartygsbefälhavaren Carl Gottfrid Jansson i Västervik ser till att fartyget återigen får Västervik som hemort efter att ensam ha köpt fartyget för 2700 kronor och blivit huvudredare.

1914-03-20
Ett partrederi i Kråkelund, Misterhult med hemmansägaren Nils Johan Petersson som huvudredare är de nya ägarna till fartyget. Ny hemort blir Kråkelund.

1919-03-07
Huvudredaren meddelar Kommerskollegium att fartyget, som utdömts av fartygsinspektionen, blev avriggad 1/3 och att rigg och skrov kommer att säljas var för sig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat